MAX FACTOR Kirpiklər üçün tuş Clump Defy Volumising Mascara

Artıq hissəciklər kirpiklərin görünüşünü pozmayacaq. Bizim yeni anti-clumps şotkamız kirpiklərə üçqat həcm bəxş edir. Artıq hissəciklərsiz həcm.

Availability: In Stock

KOSMETİKA:
GÖZLƏR
tuş:
həcm

Şotka üzərində tükcüklər elə yerləşdirilib ki, onların arasındakı məsafə orta ölçülü artıq hissəciyin ölçüsündən az olsun.
Şotka üzərində xüsusi rezervuar kirpiklərin köklərindən uclarına qədər lazım olan miqdarda tuş götürür.
Fırça kirpikləri bir-birindən səliqə ilə ayıraraq, onları tam boyayır.